Reklamacje i zwroty

Firma M-COPY udziela gwarancji na wyroby, które sprzedaje na okres:
 
Zamienniki
 
- tonery, folie do faxów - 24 m-ce lub do wyczerpania się barwnika.
- tusze - 6 m-cy lub do wyczerpania się barwnika.
- regeneracja produktów przesłanych do nas 3 m-ce od daty zafakturowania
 
Oryginały
 
- wg. gwarancji producenta
- tonery wycofane z produkcji EoL - 6 m-cy
- tusze, bębny i głowice wycofane z produkcji EoL - 3 m-cy
 
 
 
 
Wydajność tonerów i kartridży jest podawana zgodnie ze stosownymi normami (5% zaczernieniu strony) i nie musi odzwierciedlać rzeczywistego zużycia.
 
Po otrzymaniu przesyłki kurierskiej prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki i zgłoszenie ewentualnych reklamacji dotyczących uszkodzonego opakowania kurierowi. Paczki które wysyłamy są oklejone taśmą lub owiniete folią i taśmą zapakowane w niepogniecione kartony.
 
Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki. Dostarczenie towaru do serwisu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia. Przekroczenie tego terminu może spowodować utratę gwarancji. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji.
 
 
W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru należy:
 
 
 1. Wypełnić załączony poniżej formularz reklamacyjny, załączyć kopie dokumentu zakupu i wydruk próbny
 
 
Kliknij w ikonę aby pobrać formularz reklamacyjny w formacje PDF:
 
 
link
 
 
 
 
UWAGA - nieprzesłanie formularza spowoduje wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni.
 
 
 1. przesłać towar wraz z ww dokumentami na adres w formularzu
 2. Prosimy o informacje telefoniczną lub mailową o wysłaniu paczki. Paczki bez takiego powiadomienia będą odsyłane na koszt Nadawcy
 3. Nie przyjmujemy żadnych paczek za pobraniem, koszt dostarczenia reklamowanego produktu do producenta ponosi dystrybutor bądź klient.
 
 
Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 
Reklamacje są rozpatrywanie i wysyłane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku serwisów producenta reklamacja może ulec przedłużeniu o kolejne 7 dni.
(Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów zwrotowi podlegają jedynie towary przesłane do nas w terminie 10 dni od daty zakupu.)
 
Towar wadliwy jest wymieniany na nowy wolny od wad.
 
 
Gwarancje nie obejmuje następujących przypadków:
 
 • naruszenia plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieuprawnionych, 
 • jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za "uprawniony" Gwarant uznaje wyłącznie Serwis M-Copy), 
 • w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem towaru), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu, wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.). 
 • uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowej instalacji tonera dokonanej wbrew instrukcji instalacji kasety, zalecanej przez producenta drukarki;
 • uszkodzenia spowodowane przechowywaniem tonera w niewłaściwych warunkach (przechowywanie w temperaturach poniżej 10°C oraz wyższych niż 40°C);
 • uszkodzenia mechaniczne wywołane próbą instalacji tonera w niewłaściwym modelu drukarki; 
 • zużycie wynikające z eksploatacji towaru w 70% lub większym stopniu.
 
W razie naruszenia któregokolwiek z punktów towar może być odesłany bez naprawy na koszt nabywcy.
 
W żadnym wypadku Firma M-COPY nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody rzeczywiste lub utracone korzyści, jakie mogą powstać u Dealera lub osób trzecich w związku z zakupem i nabyciem w/w Towarów lub ich użyciem i zastosowaniem. Firma M-COPY nie będzie ponosić też kosztów ekspertyz i testów w/w. Towarów wykonanych przez Dealera lub osoby trzecie.
 
W związku z powyższym Firma M-COPY nie może ponosić kosztów spowodowanych niewiedzą klientów, nieumiejętną, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.